fbpx

GDPR – ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Skaraborg Sessions lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna upprätthålla dina behov som kund och ge dig en mycket bättre service. Uppgifterna lagras och används enbart i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Skaraborg Sessions kan, såvida du inte skriftligen meddelar att du ej vill dela denna information, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Vid anmälan till våra events syns ditt namn och företag även på hemsidan. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204) 

I syfte att ge dig som medlem i Skaraborg Sessions en god service förenad med medlemskapet behandlar Skaraborg Sessions dina personuppgifter. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av Skaraborg Sessions. 

 

Skaraborg Sessions arbete och åtaganden. 

Bilder & film på våra events 

Det framgår i samband med varje event i den lokal vi är i, att vi tar bilder samt eventuellt filmar. Bilderna kan användas i våra sociala medier samt tryckmaterial och tidningar med Skaraborg Sessions som avsändare. De framgår även att man ska kontakta oss om man inte vill vara med på bild. Vi sparar alla bilder.

E-postadresser 

Används endast till utskick av fakturor samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan man avregistrera sig från och får därefter inte våra nyhetsbrev. Detta framgår tydligt på varje nyhetsbrev och man kan enkelt avregistrera sig. E-postadresser sparas i systemet även för att man ej ska kunna gå som gäst mer än en gång. Systemet känner av om man försöker anmäla sig som gäst flera gånger. 

Samarbeten 

Vid samarbeten med andra företag, föreningar eller offentlig sektor som t ex samarrangemang, fakturering eller utveckling av hemsidan framgår det tydligt att uppgifter som Skaraborg Sessions förmedlar enkom får användas till ett specifikt ändamål enligt överenskommelse. Därefter måste informationen raderas.

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Skaraborg Sessions kontaktas genom följande:
camilla@skaraborgsessions.se